Velkommen til Pinsekirken Tejn

Vi er en frikirke som er en del af pinsevækkelsen, vi vil glæde os til at byde dig velkommen i vores kirke som måske kunne blive din kirke. Kirke for os er ikke bare noget man går i en gang i mellem, en fin bygning, for os er kirke en del af livet, det er noget vi lever og ånder for. For dig som ikke er vandt til frikirkens gudstjeneste form, kan vores gudstjeneste virke overvældende og anderledes, men hvis du tør prøve så vil vi gerne garantere dig at du kommer til at opleve det som vi ser i kirken og kristendommen.

Alle er velkommen til vores gudstjeneste hver søndag kl. 10.30 – vi glæder os til at se dig!

Ny i kirken

Velkommen til KIRKE!

Pinsekirken Tejn er et mødested for mennesker med vidt forskellige baggrunde. For os er ’Kirke’ fællesskab af mennesker, der elsker Gud, elsker mennesker og elsker livet. Elsker Gud, fordi vi er skabt til det. Elsker mennesker, fordi alle er værdifulde og højt elsket af Gud. Elsker livet, fordi Gud har givet os livet som en gave. Vi tror ikke der findes et bedre sted at opdage livet end hos Gud som gav os det.

Du kan læse mere om os her på siden eller møde os til et af vores arrangementer. Vi har Gudstjeneste, hver søndag kl. 10:30 til ca. 12:00, med efterfølgende kaffe og samvær.

Du finder info om kirkens struktur gennem “Kursus for nye” som afholdes efter behov. Vi tror, at det er vigtigt for både kirken og den enkeltes personlige vækst, at vi bygger på den samme grundvold. Derfor vil vi gerne give dig, der er ny i kirken, forståelse for kirkens struktur og opbygning!
Vi tror på hele bibelen som Guds sande levende ord! Derfor er det bibelens anvisninger, der danner grundlaget for den struktur, som kirken har.

Gudstjeneste

I Pinsekirken Tejn har vi en fri og afslappet gudstjenesteform. Vi ønsker at tale enkelt og naturligt om mødet mellem Gud og mennesket. Musikken i gudstjenesten er livsbekræftende og rytmisk. Der er altid mulighed for samtale og forbøn efter gudstjenesten.

Alle er velkomne hver søndag kl. 10.30.

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.

Se alle kommende begivenheder >

Om kirken

Formål

Kirkens formål er at udføre missionsbefalingen, som Jesus gav til alle menigheder: “Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet i lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer”

Vision

Visionen er, at sprede budskabet om Jesus Kristus, den levende Guds Søn, som verdens eneste frelser!
Visionen er, at fortælle mennesker om Guds omsorg og kærlighed til alle mennesker!
Vi tror på en almægtig Gud, der gennem sin Søn, Jesus Kristus, er i stand til at genoprette mennesker.
Vi tror på Jesus Kristus som Guds Messias, der døde på korste for vores skyld.
Vi tror på, at Gud gav os sin Helligånd, så Han kan vejlede os i alle livets forhold.
Vi tror på, at det er alle menneskers privilegium, at have et levende fællesskab med den levende Gud!

Værdigrundlag

Kirken værdier kan udtrykkes med fire ord: Udvikling, Undervisning, Fælleskab og Livskvalitet. Vi tror på, at disse værdier vil kunne udruste den enkelte til, at opnå og udleve det, som Gud har skabt dem til!

Vi tror på, at vi udvikler os igennem Undervisningen, og at vi, gennem undervisningen, udvikler et stærkt Fællesskab, med Gud, som vor Far, Hans Søn Jesus Kristus og med Helligånden. Og vi tror, at dette fællesskab er grundlaget for menneskers Livskvalitet!

Udvikling

Er vores villighed til, at lade Gud forandre os.
At udvikle de individuelle evner som Gud har lagt ned i hvert eneste menneske fra undfangelsen af har stor betydning for den enkeltes personlige Guds forhold.

Undervisning

Er villighed til at lade sig træne til tjeneste i kirken på de områder, hvor det enkelte menneske har sin styrke.
Undervisning handler om discipelskab.

Fællesskab

Betyder samfund med Gud og med hinanden.
Vi tror på, at Kristus bygger sin kirke gennem et personligt og stærkt fællesskab med Gud, gennem Helligånden.

Livskvalitet

Handler om, at leve i harmoni med Gud, med sig selv og med andre mennesker.
At leve i et harmonisk forhold til Gud og til bibelen skaber høj livskvalitet.

Vi tror på

Vi tror, at Bibelen er Guds Ord. Den er præcis, autoritativ og anvendelig i vores daglige liv.

Vi tror på én evig Gud, som er skaberen af alle ting. Han findes i tre personer: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Han er total kærlig og fuldstændig hellig.

Vi tror, at synd har skilt hver eneste af os fra Gud og Hans formål med vores liv.

Vi tror, at Herren Jesus Kristus som både Gud og menneske er den eneste, der kan forene os med Gud. Han levede et syndfrit og eksemplarisk liv, døde på korset i vores sted og opstod igen for at bevise sin sejr og give os styrke til livet.

Vi tror, at for at modtage tilgivelse og det “nye liv” må vi angre vore synder, tro på Herren Jesus Kristus og overgive os til Hans vilje for vores liv.

Vi tror, at for at leve det hellige og velsignede liv, som Gud har tiltænkt os, har vi behov for at blive døbt i vand og blive fyldt med kraften fra Helligånden. Den Hellige Ånd giver os mulighed for at bruge åndelige gaver herunder at tale i tunger, som er første bevis på dåben i Helligånden.

Vi tror, at Gud individuelt har udrustet os, så vi med succes kan nå Hans formål for vores liv, som er at tilbede Gud, opfylde vores rolle i Kirken og tjene det samfund, hvori vi lever.

Vi tror, at Gud ønsker at helbrede og forvandle os, så vi kan leve sunde og fremgangsrige liv for at hjælpe andre mere effektivt.

Vi tror, at vores evige bestemmelsessted er fastsat ud fra, hvordan vores respons er til Herren Jesus Kristus.

Vi tror, at Herren Jesus Kristus kommer tilbage igen, som han lovede.