Om kirken

Pinsekirken i Tejn blev i 2022 lagt sammen med ImpactChurch i Roskilde.
Kirken har oprindelse i Pinsebevægelsen og vi tror, at Bibelen er Guds Ord. Den er præcis, autoritativ og anvendelig i vores daglige liv.

Vi tror på én evig Gud, som er skaberen af alle ting. Han findes i tre personer: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Han er fuldkommen kærlig og fuldstændig hellig.

Vi tror, at synden har adskilt hver eneste af os fra Gud og Hans formål med vores liv.

Vi tror, at Herren Jesus Kristus, som er både Gud og menneske, er den eneste, der kan genforene os med Gud. For han levede et syndfrit og eksemplarisk liv, døde på korset i vores sted og opstod igen for at bevise sin sejr og give os styrke til livet. 

Vi tror, at for at modtage tilgivelse og det “nye liv”, må vi angre vore synder, tro på Herren Jesus Kristus og overgive os til Hans vilje for vores liv.

Vi tror, at for at leve det hellige og velsignede liv, som Gud har tiltænkt os, har vi behov for at blive døbt i vand og blive fyldt med kraften fra Helligånden. Den Hellige Ånd giver os mulighed for at bruge åndelige gaver, herunder at tale i tunger, som er første bevis på dåben i Helligånden.

Vi tror, at Gud individuelt har udrustet os, så vi med succes kan nå Hans formål for vores liv, som er at tilbede Gud, opfylde vores rolle i Kirken og tjene det samfund, hvori vi lever.

Vi tror, at Gud ønsker at helbrede og forvandle os, så vi kan leve sunde og fremgangsrige liv, for at hjælpe andre mere effektivt.

Vi tror, at vores evige bestemmelsessted er fastsat ud fra, hvordan vores respons er til Herren Jesus Kristus.

Vi tror, at Herren Jesus Kristus kommer tilbage igen, sådan som han lovede i Biblen.